Ware kunst is in haar essentie altijd nauw verbonden met het leven.

Ik prefereer echtheid boven schoonheid.

Een begin, een einde, in extremis zegt het niet zoveel. Elk begin draagt het einde in zich. Elk einde is vanuit een ander oogpunt beschouwd weer een nieuw begin.

 

Kan kunst de maatschappij veranderen?

Kunst is niet in staat om de maatschappij te veranderen. Dit is ook niet het doel van kunst. Kunst verandert hooguit een individu.

 

Kunst leidt af, reikt aan, zet tot denken of laat zien hoe dingen zijn of ook zouden kunnen zijn. Kunst heeft iets met religie, met reizen, met de geest, kunst heeft iets met wetenschap. Ze geeft de vrijheid om iets in een breder, ander of nieuw kader te brengen, te plaatsen, dit echter weliswaar ook ten aanzien van visies op de maatschappij. In die zin kan kunst uiteindelijk indirect wel gevolgen hebben voor de maatschappij.

 

In mijn tekeningen en schilderijen ligt het accent op de handeling.

 

Kleur wordt op psychisch vlak, op zijn minst onbewust, door de mens ervaren als een vorm van energie.